Nieuwe leden

Hoe word je lid van het L.U.K.?

Je bent student en je zingt wat... Je bent jong en je wenst een deel van je tijd te delen met een groep toffe mensen die net als jij besmet zijn met het muziekvirus...? Als je antwoord hierop positief is, dan ben je bij ons aan het juiste adres en heten we je van harte welkom. Laten we onszelf even voorstellen...

Wat is het L.U.K.?

Het Leuvens Universitair Koor bestaat uit een groep studenten aan de K.U.Leuven die ten minste één gemeenschappelijk interessepunt hebben: hun liefde voor muziek, in het bijzonder een onweerstaanbare zang-drang. Het L.U.K. is net haar 48ste jaargang ingegaan en heeft ondertussen al vele dirigenten de revue zien passeren. Sinds 1995 staat het koor, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, onder leiding van een professionele dirigent; op dit moment is dat Koen Vits. Het muzikale repertoire van het koor kan op zijn minst gevarieerd genoemd worden: zowel klassieke als hedendaagse componisten, religieuze en profane muziek komen aan bod. Daarbij mag nog vermeld worden dat je in dit koor beslist je talenkennis uitbreidt; een vluchtige blik in de koormap brengt wellicht verheldering.

Kooractiviteiten

Elk jaar voert het koor twee concerten uit: een kerstconcert in december en een lenteconcert in mei. Vóór elk concert is er een verplicht repetitieweekend voorzien. Daarnaast geldt ook de regel dat je na 3 gemiste repetities helaas niet mag meezingen op het concert... Naast de repetities en de concerten bieden we je echter nog een gevarieerd programma waaruit we nu een willekeurige greep doen:

  • Ontmoetingsavond: dé kans om uitgebreid kennis te maken met die knappe sopraan, die zwoele alt, die charmante tenor of die hartveroverende bas...
  • De enige echte niet-te-evenaren koorfuif
  • Dansles: waarvan je het nut na vorige twee activiteiten wellicht inziet...
  • Open-koorkot-deurdag: zoals de open-monumenten-dag, maar dan leuker, in het zenuwcentrum van het koor
  • Koorreis: geen verdere uitleg nodig...

Spreekt dit alles je mateloos aan, dan loont het beslist de moeite om de volgende rubriek heel aandachtig door te nemen!

Kennismakingsrepetities

De kennismakingsrepetitie is de eerste belangrijke stap om na te gaan of het koor wel echt iets voor jou is: ben je te vinden voor een fantastisch koorjaar én ben je bovendien bereid je daarvoor te engageren, dan wordt er enkel nog van je gevraagd dat je meedoet aan de stemproef, een groot woord voor een kleine moeite... De kennismakingsrepetities voor het academiejaar 2016-2017 gaan door op donderdag 29 september en donderdag 6 oktober vanaf 19u45 in het Paridaensinstituut (ingang via de houten poort van het Hollands College, Damiaanplein 9).

Toelatingsvoorwaarden

Je bent ingeschreven als voltijds student aan de Associatie KU Leuven. Assistenten, doctorandi, halftijdse studenten... kunnen dus helaas geen lid worden. Zij vinden zeker hun gading bij één van de talrijke andere Leuvense koren.

De stemproef

De stemproef vindt een aantal dagen na de kennismakingsrepetitie plaats. De precieze locatie en uur worden op de kennismakingsrepetitie vastgelegd. Eerst en vooral wordt je tessituur nagegaan, m.a.w. 'bij welke stem word je best ingedeeld'. Vervolgens wordt er van je gevraagd om 1 à 2 fragmenten te zingen van de stukken die je hebt doorgenomen op de kennismakingsrepetitie. Je zingt je eigen partij, daarbij begeleid door de drie andere partijen die de jury voor haar rekening neemt. Til hier niet te zwaar aan: iedereen maakt wel eens fouten en er is altijd iemand aanwezig die je ondersteunt als je even de kluts kwijt bent... Wat je zeker niet mag vergeten op de stemproef:

  • Je stem... (jààààà)
  • Je partituren
  • Je studentenkaart

De uitslag van de stemproef wordt per e-mail meegedeeld. Als je vragen zou hebben omtrent de genomen beslissing, kun je op die donderdag altijd uitleg vragen aan de dirigent.

De stemproef is NIET bedoeld als persoonlijke evaluatie, om na te gaan of je nu eigenlijk wel goed kunt zingen om dan verder niet meer te komen opdagen. Bedenk dat er andere, wel geëngageerde mensen kunnen zijn die zo uit de boot vallen! De stemproef is er omdat er nu eenmaal een selectie gemaakt moet worden uit een grote groep geïnteresseerden, wie deelneemt aan de proef wordt dan ook verwacht naar de repetities te komen...

 

Zó! Dit is heel wat informatie ineens, maar neem gerust de tijd om dit alles eens in je op te nemen. Dan rest ons enkel nog je veel succes toe te wensen op de stemproef en weet dat je alvast van harte welkom bent...